Разписание на лифтове

Кабина "Ястребец" 4827 м.  1054 м.  
8:30 ч до 16:30 ч
Последно качване от долна станция в 16:00 ч.

  

Четириседалкова въжена линия "Ситняково Експрес" 1786 м.  439 м.  
08.30 ч - 16.20 ч 
Последно качване от долна станция 16.20 ч
Ски центърът затваря в 16.50 ч
  

Четириседалкова въжена линия "Ястребец Експрес" 2050 м.  609 м.  
08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.30 ч
Ски центърът затваря в 17.00 ч
  
 
Четириседалкова въжена линия "Маркуджик 2" 950 м.  342 м.  
09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15 ч
  
 
Четириседалкова въжена линия "Мартинови бараки" 1209 м.  313 м.  
08.30 ч. - 16.20 ч.
Последно качване от долна станция 16.20 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.
 
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30
Ски центърът затваря в 22.00 ч.


Ски влек "Ситняково" 226 м.  45 м.  
08.30 ч - 16.30 ч
Последно качване от долна станция 16.30 ч
Ски центърът затваря в 16.50 ч
 
Ски влек " Рила" 180 м.  33 м.  
08.30 ч. - 16.20 ч.
Последно качване от долна станция 16.20 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.

 
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30
Ски центърът затваря в 22.00 ч.
 
 
Ски влек "Иглика" 196 м.  50 м.  
08.30 ч. - 16.20 ч.
Последно качване от долна станция 16.20 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.
 
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30
Ски центърът затваря в 22.00 ч.
 
Ски влек "Ротата" 500 м.  54 м.  
08.30 ч. - 16.20 ч.
Последно качване от долна станция 16.20 ч.
Ски-центърът затваря в 16.50 ч.
 
18.00 ч. - 21.30 ч.
Последно качване от долна станция 21.30
Ски центърът затваря в 22.00 ч.
 
 
Ски влек " Маркуджик 0" 500 м.  42 м.  
09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15 ч
  
 
Ски влек "Маркуджик 1" 903 м.  223 м.  
09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15 ч
  
Ски влек " Маркуджик 3" 1031 м.  366 м.  
09.00 ч - 15.45 ч
Последно качване от долна станция 15.45 ч
Ски центърът затваря в 16.15 ч